Verwijzers

Voor ouders en of verzorgers

Een verwijzing naar Kindercoach MIEP is op verschillende manieren mogelijk. Als ouder is het belangrijk dat u zich meldt bij het jeugd en/of WMO loket van de gemeente waar u woont. U ontvangt een intakeformulier die u invult en retour stuurt. Naar aanleiding van dit intakeformulier neemt een consulent Jeugd-WMO contact met u op. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of de gemeente akkoord is met een verdere analyse van uw hulpvraag of dat inzet van professionele / specialistische zorg niet nodig is. Na een eerste positieve beoordeling door de gemeente wordt samen met u een afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak (huisbezoek) wordt een verdere analyse en inschatting gemaakt van uw hulpvraag.

Tijdens deze afspraak geeft u aan dat u voorkeur heeft voor Kindercoach MIEP. De gemeente is niet verplicht om uw voorkeur te accepteren, zij bepaalt zelf welke zorgaanbieder het beste past bij uw hulpvraag.

Kindercoach MIEP overlegt met ouders die nog niet weten of zij zich willen melden bij de gemeente voor hun aanvraag van specialistische begeleiding. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken wij uw hulpvraag en kijken welke vorm van coaching hier bij past. In overleg met de consulent van uw gemeente wordt afgesproken hoeveel uren coaching nodig is.

Voor een verwijzing naar Kindercoach MIEP belt u 06 – 53536881, Maureen Waarle, eigenaar van Kindercoach MIEP. Zij beoordeelt uw hulpvraag en bepaalt of Kindercoach MIEP de juiste coaching kan bieden. Een coachingstraject kan vaak snel starten.