Tarief

Via de gemeente

Kindercoach MIEP levert, in specifieke gevallen, hulp vanuit de Jeugdwet. Dit betekent dat, in deze specifieke gevallen, zorg via de gemeente vergoed wordt. (Kindercoach MIEP heeft nog geen overeenkomst met de 14 Twentse gemeenten om hulp te mogen leveren vanuit de Jeugdwet.)


PGB

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u coaching van Kindercoach MIEP hieruit betalen.


Particulier

Wanneer u geen vergoeding ontvangt van uw gemeente of vanuit een PGB kunt u wel bij Kindercoach MIEP terecht. U dient haar coaching dan zelf te financieren.

 

 

Tarief

Intakegesprek     € 32,50 per uur
Coaching             € 42,50 per uur
Reiskosten           € 0,19 per km