Tarief

Via de gemeente

Kindercoach MIEP heeft nog geen overeenkomst met de 14 Twentse gemeenten om hulp te mogen leveren vanuit de Jeugdwet.
In de praktijk levert Kindercoach MIEP, in sommige specifieke gevallen wel hulp. Dit betekent dat, in deze specifieke gevallen, zorg via de gemeente vergoed wordt.

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u coaching van Kindercoach MIEP hieruit betalen.

Particulier

Wanneer u geen vergoeding ontvangt van uw gemeente kunt u wel bij Kindercoach MIEP terecht. U dient haar coaching dan zelf te financieren.

 

Tarief:

Intakegesprek             € 32,50 per uur
Coaching                    € 37,50 per uur
Reiskosten                  Geen reiskosten Twente & Achterhoek
Reiskosten elders       € 0,28 cent per kilometer