Tarief

Via de gemeente

Kindercoach MIEP levert hulp vanuit de Jeugdwet, WMO en WLZ. Dit betekent dat zorg via de gemeente vergoed wordt.


PGB

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u coaching van Kindercoach MIEP hieruit betalen.


Particulier

Wanneer u geen vergoeding ontvangt van uw gemeente of vanuit een PGB kunt u wel bij Kindercoach MIEP terecht. U dient de coaching dan zelf te financieren.

 

Tarief

Intakegesprek        Gratis
Coaching                Afhankelijk van de hulpvraag 
Reiskosten              € 0,19 per km