Coaching

Een coachingstraject bestaat als eerste uit een kennismakingsgesprek om te voelen of we samen een klik hebben. Besluiten we samen te gaan werken dan vraag ik je een uitgebreid intakeformulier in te vullen welke we bespreken tijdens ons intakegesprek. We formuleren tijdens dit intakegesprek de specifieke leerdoelen die we opnemen in het begeleidingsplan. We spreken af hoelang ik jouw kind ga begeleiden en op welke momenten we evalueren.

Leerdoelen kunnen zijn:

  • Huiswerk maken volgens een vaste planning en structuur, (Autismevriendelijke schoolagenda inbegrepen)
  • Leren hóe je afspraken nakomt die in je agenda staan,
  • Gebruik maken van een dagplanning/structuur,
  • Leren om sociale contacten aan te gaan en deze ook kunnen onderhouden,
  • Boodschappen doen met als doel leren betalen,
  • Bewegen om o.a. motoriek te verbeteren,
  • Maken van een signaleringsplan bij overprikkeling om zo inzicht te krijgen wat er binnen welke fase van overprikkeling precies gebeurt en hoe je emoties kunt reguleren.

 

Mogelijkheden voor het betalen van mijn diensten:

  • PGB (Persoonsgebonden budget): je ontvangt mijn factuur welke je indient bij jouw zorgkantoor waarbij zij zorgen voor de betaling,
  • Particulier: ook als particulier kun je mij inhuren. Je ontvangt mijn factuur welke je zelf overmaakt naar mijn rekening,
  • Zorgverzekeraars vergoeden mijn factuur niet.