Coaching

Een coachingstraject bestaat als eerste uit een kennismakingsgesprek om te voelen of we samen een klik hebben.
Voelen we die klik, dan vraag ik je een intakeformulier in te vullen die we samen bespreken.
Leerdoelen schrijven we in het begeleidingsplan.
We spreken af hoelang ik jou ga coachen en wanneer we samen overleggen hoe het nu gaat.

Leerdoelen kunnen zijn:

  • Leren hoe je om hulp kunt vragen. Kinderen & jongeren lopen vaak vast doordat zij geen hulp (durven) vragen
  • Maken van een signaleringsplan bij stress/overprikkeling om zo inzicht te krijgen wat er binnen welke fase van overprikkeling precies gebeurt en hoe je emoties kunt reguleren
  • Huiswerk leren en maken volgens een vaste methode; Autismevriendelijke (online-) schoolagenda inbegrepen
  • Leren hoe je afspraken nakomt die in je agenda staan
  • Leren hoe je je kunt houden aan je dagplanning
  • Leren om sociale contacten aan te gaan en deze ook te houden.

Coaching vindt plaats bij jou/jullie thuis of in een andere omgeving waar jij je veilig voelt.